Het doel van het Nederlands Centrum voor Kapitalisme is om het pro-kapitalistisch geluid te laten klinken door in het bijzonder de filosofie van Ayn Rand (het Objectivisme) te verspreiden.

Deze Amerikaans-Russische filosofe wordt ook wel de comeback filosoof genoemd van de Westerse Wereld. De reden waarom ze deze titel heeft verkregen komt omdat de Westerse Wereld zijn oriëntatiepunt is kwijtgeraakt. Hierdoor lijkt vrijheid, rationaliteit, voorspoed en onafhankelijkheid steeds minder vanzelfsprekend in de 21ste eeuw.

Na de Renaissance koerste het Westen ondanks alle contradicties, obstakels en tegenslagen naar een richting van meer vrijheid, welvaart en progressie. Helaas is die trend van streven naar vrijheid sinds de 20ste eeuw langzaam omgekeerd.

Zo zien we een overheid die een steeds grotere rol speelt met het effect dat we van een samenleving waar het individu vrij was langzaam veranderen naar een samenleving waar de staat in naam van het collectief het individu ondergeschikt maakt. Dit is tragisch omdat de onafhankelijke, vrije en creatieve geest van het individu het geheim is achter de ongekende progressie die we hebben gekend.

Daarom is de missie van de organisatie om de filosofie van de vrijheid naar zoveel mogelijk Nederlanders te verspreiden.

De unieke kracht van de filosofie waar vele helaas zich niet bewust van zijn. Is dat de filosofie essentiële antwoorden geeft over hoe wij als individu het beste geluk kunnen nastreven en tegelijkertijd duidelijkheid schept over wat voor soort samenleving de ruimte geeft aan de mensen om het meest te floreren.

Deze nieuwe ideeën zijn essentieel om culture verandering te ontketenen zodat we de huidige trends kunnen omwentelen en zo het verval kunnen tegen gaan, met het gevolg dat we een vrijere blijmoedige en bloeiende wereld kunnen bewerkstelligen.