Wat is Filosofie?

De filosofie bestudeert de fundamentele aard van het bestaan, van de mens en van de verhouding van de mens tot het bestaan. In tegenstelling tot de bijzondere wetenschappen, die zich slechts met bepaalde aspecten bezighouden, houdt de filosofie zich bezig met die aspecten van het universum die betrekking hebben op alles wat bestaat. Op het gebied van de kennis zijn de bijzondere wetenschappen de bomen, maar de filosofie is de bodem die het bos mogelijk maakt.

De taak van de filosofie is om de mens een alomvattende kijk op het leven te verschaffen. Deze visie dient als een basis, een referentiekader, voor al zijn handelingen, mentaal of fysiek, psychologisch of existentieel. Deze visie vertelt hem de aard van het universum waarmee hij te maken heeft (metafysica); de middelen waarmee hij ermee moet omgaan, d.w.z. de middelen om kennis te verwerven (epistemologie); de normen aan de hand waarvan hij zijn doelen en waarden moet kiezen, met betrekking tot zijn eigen leven en karakter (ethiek)-en met betrekking tot de maatschappij (politiek); de middelen om deze visie te concretiseren worden hem aangereikt door de esthetica.