Wat is Kapitalisme?

Het kapitalisme is een sociaal systeem dat gebaseerd is op de erkenning van individuele rechten, met inbegrip van eigendomsrechten, waarbij alle eigendom in particuliere handen is.
De erkenning van individuele rechten brengt met zich mee dat fysieke dwang uit de menselijke relaties wordt verbannen: in feite kunnen rechten alleen door middel van geweld worden geschonden. In een kapitalistische maatschappij mag geen mens of groep het initiatief nemen tot het gebruik van fysiek dwang tegen anderen. De enige functie van de overheid in een dergelijke maatschappij is de bescherming van de rechten van de mens, d.w.z. de bescherming tegen fysieke dwang; de overheid treedt op als de agent van het recht van de mens op zelfverdediging, en mag dwang alleen gebruiken als vergelding en alleen tegen degenen die het initiatief nemen tot het gebruik ervan; de overheid is dus het middel om het gebruik van dwang als vergeldingsmaatregel onder objectieve controle te plaatsen.


Voor meer info zie de essay: Wat is Kapitalisme? van Ayn Rand.